Вітаю Вас, Гість

Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є само- оцінювання. Самооцінювання є невід’ємним умінням сучасної людини в процесі пізнання і самопізнання та альтернативним способом оцінки досягнень учнів. Найважливішою метою самооцінювання є підвищення учнівської здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги самостійності в організації процесу навчання (самонавчання). Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо.

 

Загальноєвропейські рівні володіння мовою є базовими для Європейського мовного портфоліо. Вони забезпечують основу для учнівського самооцінювання та слугують матеріалом для постановки навчальних цілей. Шкали для самооцінювання відповідно до рівнів мовленнєвих умінь є центральними для структури і функцій Європейського мовного портфоліо. Таким чином, використовуючи Європейське мовне портфоліо у своєму іншомовному навчанні учні не тільки знайомляться із загальноєвропейськими рівнями володіння мовою, але й на практиці вчаться працювати з ними – з одного боку, займаючись плануванням власної навчальної діяльності із визначенням конкретних цілей за допомогою дескрипторів в оціночних шкалах, з другого – займаючись самооцінюванням, яке є результатом ефективної учнівської рефлексії власного процесу навчання мови. Отже, за допомогою Європейського мовного портфоліо спрощується процедура впровадження європейських стандартів оцінювання учнів,  в тому числі під час формуючого чи підсумкового тестування, які здійснюються за допомогою дескрипторів відповідно до Загальноєвропейських рівневих стандартів.

 

Під час вивчення іноземної мови дія самооцінювання може фокусуватися на трьох аспектах. Перший – це сам навчальний процес. Учні повинні бути здатними оцінити, наскільки добре вони навчаються взагалі, на певному етапі та наскільки успішно виконують індивідуальні завдання та досягають навчальних цілей. Другий аспект для самооцінювання – це учнівські комунікативні уміння, відповідно до рівнів і дескрипторів, розроблених Радою Європи. Третій аспект – це лінгвістична компетенція учня. Використовуючи саооцінювання, учні вчаться контролювати свій лінгвістичний здобуток і виправляти помилки, використовуючи ті самі шкали і оціночні схеми, які використовуються під час оцінювання іншими. Таким чином, вони починають глибше розуміти методи оцінювання, що може допомогти їм краще скласти підсумкові іспити (тести).

 

Самооцінювання та традиційне оцінювання не можуть замінити один одного, але в ідеалі вони повинні доповнювати один одного. Самооцінювання базується на учнівській розвинутій здібності рефлексії з метою оцінити свої знання, уміння й досягнення. Оцінювання іншими надає більшої об’єктивності у вимірювані тих же знань, навичок і досягнень. Використання цих двох видів оцінювання сприятиме розвитку учнівської автономії, впровадженню компетентістного підходу у навчання іноземних мов, кращого розуміння загальноєвропейських оціночних стандартів.

 

На сьогодні розроблено український варіант Європейського мовного портфоліо який проходить апробацію у п’яти регіонах України (Харків, Одеса, Донецьк, Чернівці, Тернопіль) та підготовлено і видруковано методичний посібник «Європейське Мовне Портфоліо: Методичний посібник. - Тернопіль: Лібра Терра,2008.». Більш детально ознайомитися з основними положеннями щодо використання Європейського мовного портфоліо можна на сайтах: www.coe.int/portfolio; www.cilt.org.uk/elp.htm; www.nacell.org.uk/elp.htm; www.eelp.gap.it;  www.europeestaalportfolio.nl та безпосередньо звернувшись до національного експерта проекту Карпюк О.Д. за адресою: karpiuk@i.ua

 Використання Європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати їхню здатність до відображення та самооцінювання, таким чином, надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.


 

Основні підручники та навчальні посібники

 

Англійська мова (НМК для спеціалізованих шкіл) Карп’юк О.Д., Ростоцька М.Є. 1 Лібера Терра 2009

 

Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) Несвіт А.М. 2 Генеза 2004**

 

Англійська мова (НМК для спеціалізованих шкіл) Карп'юк О.Д. 2 ЛібраТерра 2006**

 

Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) Карп'юк О.Д. 3 Лібра Терра 2007**

 

Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) Несвіт А.М. 3 Генеза 2004**

 

Англійська мова (підручник для спеціалізованих шкіл) Карп'юк О.Д., Когут Н.І. 3  Лібра Терра 2007**

 

Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) Карп'юк О.Д. 4 Лібра-Терра 2004**

 

Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) Несвіт А.М. 4 Генеза 2005**

 

Англійська мова (підручник для спеціалізованих шкіл) Басіна А.В. 4 Бліц 2006

 

Англійська мова (підручник для спеціалізованих шкіл) Карп’юк О.Д., Когут М.І. 4 Лібра Терра 2010

 

Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) Карп’юк О.Д. 5 Астон 2005**

 

Англійська мова (підручник) (друга іноземна мова) Сірик Т.Л. 5 СТЛ-Книга 2005**

 

Англійська мова (НМК) Несвіт А.М. 5 Генеза  2011

 

Англійська мова (НМК для спеціалізованих шкіл) Карп’юк О.Д. 5 Лібра Терра 2010

 

English Smart (для спеціалізованих шкіл) Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. 5-6 Наш час  2007

 

Англійська мова (5-й рік навчання для загальноосвітніх навчальних закладів) (НМК) Биркун Л.В. 6 Освіта 2006

 

Англійська мова (5-й рік навчання для загальноосвітніх навчальних закладів) (НМК) Несвіт А.М. 6 Генеза 2006**, 2010

 

Англійська мова (5-й рік навчання для загальноосвітніх навчальних закладів) Карп’юк О.Д. 6 Астон 2006**

 

Англійська мова (2-й рік навчання) Сірик Т.Л. 6 СТЛ Книга 2006

 

Англійська мова (2-й рік навчання) Кучма М.О., Морська Л.І. 6 Перун 2006

 

Англійська мова (2-й рік навчання) Козловська Т.П. 6 Знання України 2006

 

Англійська мова (6-й рік навчання для загальноосвітніх навчальних закладів) Несвіт А.М. 7 Генеза 2007, 2010

 

Англійська мова (6-й рік навчання для загальноосвітніх навчальних закладів) (НМК) Биркун Л.В. та ін. 7 Освіта 2007

 

Англійська мова (6-й рік навчання для загальноосвітніх навчальних закладів) Карп'юк О.Д. 7 Астон 2007

 

Англійська мова (3-й рік навчання) Морська Л.І., Кучма М.О. 7 Перун 2007

 

English Smart (НМК для спеціалізованих шкіл) Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. 7 Наш час 2008

 

Англійська мова (3-й рік навчання) Козловська Т.П. 7 Інститут сучасного підручника 2007

 

Англійська мова (3-й рік навчання) Сірик Т.Л., Сірик С.В. 7 Довкілля-К 2007

 

Англійська мова (7-й рік навчання) Биркун Л.В. 8 Освіта 2008

 

Англійська мова (7-й рік навчання) Карп'юк О.Д. 8 Астон 2008

 

Англійська мова (7-й рік навчання) Калініна Л.В.,  Самойлюкевич І.В. 8 Наш час 2008

 

Англійська мова (7-й рік навчання) Несвіт А.М. 8 Генеза 2008

 

Англійська мова (4-й рік навчання) Козловська Т.П. 8 Інститут сучасного підручника 2008

 

Англійська мова (4-й рік навчання) Сірик Т.Л. 8 СТЛ-Книга 2008

 

Англійська мова (4-й рік навчання) Морська Л.І. 8 Перун 2008

 

Англійська мова (8-й рік навчання) Несвіт А.М. 9 Генеза 2009

 

Англійська мова (8-й рік навчання) Карп’юк О.Д. 9 Астон 2009

 

Англійська мова (8-й рік навчання) Калініна Л.В.,  Самойлюкевич І.В 9 Наш час 2009

 

Англійська мова (5-й рік навчання) Сірик Т.Л., Сірик С.В. 9 СТЛ-Книга 2009

 

Англійська мова (5-й рік навчання) Кучма М.О. 9 Підручники і посібники 2009

 

Англійська мова (5-й рік навчання) Коломінова О.О. 9 Інститут сучасного підручника 2009

 

Англійська мова* (6-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень) Козловська Т.П. 10 Інститут сучасного підручника 2010

 

Англійська мова* (6-й рік навчання, профільний рівень) Сірик Т.Л., Сірик С.В. 10 СТЛ-Книга 2010

 

Англійська мова* (9-й рік навчання, рівень стандарту) Карп’юк О.Д. 10 Астон 2010

 

Англійська мова* (9-й рік навчання, академічний рівень) Калініна Л.В.,  Самойлюкевич І.В. 10 Наш час 2010

 

Англійська мова* (9-й рік навчання, профільний рівень) Несвіт А.М. 10 Генеза 2010

 

Англійська мова* (10 рік навчання, рівень стандарту) Карп’юк О.Д. 11 Астон 2011

 

Англійська мова* (10 рік навчання, академічний рівень) Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. 11 Наш час 2011


ВПЕРЕД