Вітаю Вас, Гість

Додаткові підручники та навчальні посібники

 

English with Fun. Англійська мова для дітей (НМК) Іванова Ю.І. – Торсінг  2010

 

Dive into English Буренко В.М. 1 Інкос 2010

 

Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів 1-11 Макміллан 2008, 2009

 

Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів 1-11 Лонгмен Пірсон 2008, 2009

 

Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів 1-11 Оксфорд Юніверсіті Прес 2008, 2009

 

Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів 1-11 Експрес-Паблішінг 2008, 2009

 

Навчально-методичні комплекти з англійської мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів 1-11 Cambridge University Press 2009

 

Навчально-методичні комплекти з англійської мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів 1-11 MM Publication 2010

 

Dive into English Буренко В.М. 2 Інкос 2010

 

Dive into English Буренко В.М. 3 Інкос 2010

 

Dive into English Буренко В.М. 4 Інкос 2010

 

Dive into English (НМК) Буренко В.М., Михайлик О.П. 5 АДЕФ-Україна 2006

 

Англійська мова. Підсумкові контрольні роботи Павліченко О.М. 5 2011

 

Dive into English (НМК) Буренко В.М., Сливкіна В.В. 6 АДЕФ-Україна 2006

 

Англійська мова. Підсумкові контрольні роботи Мясоєдова С.В. 6 Ранок 2011

 

Dive into English (HMK) Буренко В.М., Сливкіна В.В. 7 Навчальна книга 2007

 

Англійська мова. Підсумкові контрольні роботи Євчук О.В. 7 Ранок 2011

 

Dive into English (HMK) Буренко В.М., Якимаха О.І. 8 2008

 

Пізнаємо Україну Несвіт А.М., Ворон Г.Л. 8 Генеза 2010

 

Англійська мова. Підсумкові контрольні роботи Доценко І.В. 8 Ранок 2011

 

Ми вивчаємо англійську мову. Несвіт А.М. 9 Генеза 2010

 

Dive into English (НМК) Буренко В.М., Якимаха О.І. 9 Станица 2009

 

Англійська мова (9-й рік навчання) Гладка І.А., Глєбова Ю.А. 10 Освіта України 2010

 

Англійська мова (10-й рік навчання) (профільний рівень)

 

Несвіт А.М. 11 Генеза 2011

 

Англійська мова (7-й рік навчання), для ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов (профільний рівень) Козловська Т.П. 11 Оберіг 2011

 

Англійська мова (7-й рік навчання), для ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов, (профільний рівень) Сірик Т.Л., Сірик С.В. 11 2011

 

Getting America Wise: Personal and Public Writing. Навчання письма в особистій та суспільній сферах спілкування (навчальний посібник) Калініна Л.В.,  Самойлюкевич І.В 10-11 Шкільний світ  2006

 

Методична література


Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи Редько В.Г. 1-4 Генеза 2006

 

Навчальний посібник. «Використання мультимедійних засобів у навчанні англійської мови учнів з різними пізнавальними стилями» Свиридюк Т.В. 5-11 2009

 

Рекомендації щодо ведення записів у класному журналі

 

Відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОНУ від 03.06.08 N 496 «Про  затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів) основними видами оцінювання з іноземної мови: є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили.

 

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дaту проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

 

Вимоги до перевірки зошитів регламентуються Міністерством освіти і науки України. Оцінка за зошит та словник не враховуються підчас виставлення тематичної.

 

Тематичне оцінювання проводиться за результатами поточного оцінювання. При цьому проведення окремої тематичної атестації при    здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

 

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом «Тематична без дати». Не допускається проведення оцінювання із кожного виду мовленнєвої діяльності окремо і диференційоване виставлення оцінок за них. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична виставляється н/а. Тематична оцінка не підлягає коригуванню».

 

Семестрова оцінка з іноземної мови проводиться один      раз      наприкінці      семестру      за чотирма видами мовленнєвої діяльності і на основі тематичного та семестрового виставляється семестрова оцінка з надписом I семестр, ІІ семестр без дати.

 

Відповідно до Наказу МОНУ від 14.04.08 N 319 «Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти» усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка «зошит», а не «за зошит», «І семестр», а не «за І семестр».

 

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка – це визначення рівня навчальних досягнень учнів, які виявили бажання підвищити семестровий бал. Колонки для виставлення скоригованих балів відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або II семестр. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

 

Відповідно до пунктів 2.2, 2.3 Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка виставляється не раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань – не пізніше 10 червня поточного року. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без дати.

 

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати. Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а. Випускникам,   які   звільнені   від   проходження   державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений(а)). Учням, яким оцінка з ДПА переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.

 

Під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.02.08 N 1/9 061) навчальна практик оцінюється і обліковується на окремих спеціально відведених сторінках журналу.

 

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №18-21, 2011


ВПЕРЕД